JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Välkommen till Kalmar tingsrätt

Kalmar tingsrätt är en allmän domstol som framför allt handlägger brottmål och tvistemål. Tvistemålen rör familjetvister eller förmögenhetstvister. Vi är också en sjörättsdomstol.

Tingsrätten beslutar i ärenden om adoption, förmynderskap, god man, boutredningsman, bodelningsförrätare, skuldsanering, konkurser och företagsrekonstruktion.

Från 1 oktober 2011 övergick registreringsärenden, dvs bodelning, bodelningshandling, äktenskapsförord och gåva mellan makar, till att handläggas av skatteverket.

Ansökningsavgifter

Lämnar du in en ansökan till tingsrätten ska du, i normalfallet, betala en ansökningsavgift för att ansökan ska vara komplett.

Betala in ansökningsavgiften genom att använd vår betaltjänst (öppnas i nytt fönster)

Aktuella avgifter (öppnas i nytt fönster)

Kalmar tingsrätts domsaga är Kalmar län. I Kalmar hålls alla brottmålsförhandlingar där den tilltalade är frihetsberövad. För övriga brottmål hålls huvudförhandling (rättegång) enligt nedan:

Kalmar: brott begångna i Kalmar, Torsås, Emmaboda, Nybro, Högsby, Mönsterås, Mörbylånga, Borgholm och Oskarshamns kommuner.

Västerviks tingsställe: brott begångna i Västerviks, Vimmerbyoch Hultsfreds kommuner.

Vad kan tingsrätten hjälpa till med?

Vi kan ge allmänna upplysningar av mer formell art, t ex hur en stämningsansökan ska vara uformad och beskriva hur en rättegång går till. Vi lämnar uppgifter om mål och ärenden som är offentliga, läs mer under rubriken Beställning av handlingar t v.

Vad tingsrätten inte gör

Vi ger inte juridisk rådgivning. Vänd dig till en advokatbyrå om du vill ha råd om hur en process ska läggas upp. Eftersom det är viktigt att tingsrätten är objektiv och opartisk så lämnar vi inte besked om hur en rättsregel bör tillämpas i ett enskilt fall.
Senast ändrad: 2017-05-17