JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Studiebesök

Grupper som är intresserade av ett studiebesök vid en förhandling i tingsrätten är välkomna ta kontakt med receptionen under telefontid kl 08.00 - 16.00, på telefon 0480-47 78 00, för information om utsatta förhandlingar aktuell dag. 
 
Det är önskvärt att gruppledaren inför studiebesöket informerar deltagarna i gruppen om att det inte är tillåtet att störa förhandlingen genom att t.ex. samtala med andra eller att förtära något under förhandlingen.

Mobiltelefoner ska vara avstängda.
 
Gruppen bör avsluta studiebesöket i anslutning till en paus i förhandlingen eller i samband med förhandlingens slut.
 
Det är inte tillåtet att fotografera inne i rättssalen under pågående förhandling. Detsamma gäller för film- och TV-inspelning.

Beroende på målets karaktär, kan personer under 18 år förbjudas att närvara som åhörare.

Länk till rättegång i tingsrätten, vem är vem och hur går det till

 
Senast ändrad: 2012-02-23