JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Tingsrätten handlägger brottmål, tvistemål och ärenden (mer information). Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Du har också rätt att vara anonym. Tänk dock på att all e-posttrafik till tingsrätten loggas och att loggarna sparas i en månad.

Brottmål systemgallras 5 år efter att de vunnit laga kraft och tvistemål 9 år efter att de vunnit laga kraft.

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Du har alltid möjlighet att vid besök på domstolen ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt.

För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de flesta handlingar.
 

Handlingar som förvaras i tingsrättens arkiv
 

Kalmar tingsrätts arkiv bildades då tingsrättsreformen trädde i kraft den 1 januari 1971.

Oskarhamns tingsrätt, Västerviks tingsrätt och Kalmar tingsrätt slogs 2005-01-17 samman till nuvarande Kalmar tingsrätt.

I arkivet förvaras handlingar i avgjorda mål och ärenden från Kalmar tingsrätts verksamhet från år 1971 och framåt.

Arkivbeskrivning för Kalmar tingsrätt 2005-01-17-
 

Handlingar som förvaras vid andra myndigheter
 

Landsarkivet i Vadstena

Handlingar i mål och ärenden avgjorda före 1971

Handlingar registrerade innan den 1:a juli 1996 avseende:

 • Äktenskapsförord
 • Bodelning under bestående äktenskap
 • Anmälan om bodelning under bestående äktenskap
 • Gåva mellan makar

Handlingar registrerade innan den 1:a juli 2001 avseende:

 • Bouppteckning

Handlingar från fd Västerviks tingsrätt tom 2005-01-16

Handlingar från fd Oskarshamns tingsrätt tom 2005-01-16

Landsarkivet i Härnösand

Inskrivningshandlingar för åren 1933 t o m 31 maj 2008

Skatteverket

Handlingar registrerade efter den 1:a juli 2001 avseende:

 • Bouppteckning

Kronofogden

Handlingar registrerade efter 1992 avseende:

 • Lagsökning
 • Betalningsföreläggande
 • Handräckning

Lantmäteriet

Handlingar registrerade efter 1:a oktober 2011:

 • Dödande av pantbrev
 • Dödande av inteckning
   

Hur kan man söka i tingsrättens arkiv?
 

Domar och andra handlingar i brottmål kan återsökas i tingsrättens ärendehanteringssystem upp till fem år efter det att målet slutgiltigt avgjorts. För att återfinna äldre handlingar krävs att man har tillgång till målnumret eller att man känner till vilket datum målet avgjordes i tingsrätten.

Domar och andra handlingar i tvistemål och ärenden kan återsökas i upp till nio år efter avgörandeåret. För att återfinna äldre handlingar krävs att man har tillgång till målnumret eller att man känner till vilket datum målet avgjordes i tingsrätten. 

Information om avgift
 

Avgifter för kopior av allmänna handlingar

Att beställa
 

Beställningar av kopior av domar eller andra handlingar görs enklast via beställningsformuläret.

Det går också bra att skicka e-post till kalmar.tingsratt@dom.se, ringa, faxa eller beställa per post.

Brev:

Kalmar tingsrätt
Box 613
391 26 Kalmar

Telefon: 0480-47 78 00
Fax: 0480-226 77
Besöksadress: Smålandsgatan 28, KalmarSenast ändrad: 2019-05-15

Avgifter för kopior av allmänna handlingar

Beställningsformulär

Lagböcker till salu:
Förra årets         500 kr
Två år gammal   250 kr
Äldre                   50 kr