JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Till dig som kallats som målsägande eller vittne

Du som kallas till förhandling i tingsrätten kan ha många frågor
inför den kommande rättegången.

Vid tingsrätten finns vittnesstöd som kan svara på frågor och
utan kostnad vara till Din hjälp i samband med rättegången.
Vittnesstöden är ideellt arbetande personer som har genomgått en utbildning och avlagt ett moraliskt bindande tystnadslöfte.

I samband med kallelse till förhandling får du skriftlig information om vittnesstödsverksamheten i Brottsofferjourens regi. Det finns vittnesstöd i väntrummet till tingssalarna i Kalmar när rättegång pågår, i allmänhet tisdag, onsdag och torsdag. Önskas vittnesstöd övriga dagar så meddela BOJ-expeditionen. Känner du behov av stöd eller har frågor i samband med rättegången är du också välkommen att ringa.

Kontaktuppgifter Kalmar:
telefon 0480-880 85, 0200-21 20 19
telefax 0480-298 78
e-post: info@kalmar.boj.se
hemsida: www.kalmar.boj.se

Vittnesstöd finns som regel även på tingsstället i Västervik när brottmålsförhandling pågår.
 
Senast ändrad: 2015-05-08