JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Åhörare

Får vem som helst vara åhörare?

Det som i dagligt tal brukar heta rättegång, kallas på en domstol huvudförhandling. Huvudregeln är att förhandlingar vid domstolen är offentliga. Rätten får dock besluta att personer som är under 18 år inte får närvara.

Rätten kan också besluta att delar av eller hela förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar. Det innebär att allmänheten och andra som inte är direkt personligt berörda inte får vara närvarande i rättssalen. Läs mer om vad stängda dörrar innebär.

Besökare i domstolens lokaler, åhörare och de personer som kallats att närvara vid en rättegång kan omfattas av säkerhetskontroll enligt föreskrifter i lag. Sådana kontroller beslutas av domstolen, och innebär att du passerar en larmbåge för att komma in i salen. Kontrollen utförs av polis.
Senast ändrad: 2012-02-23